Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Disclaimer Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van eigen arts of deskundige, of enig informatie op of in een productverpakking of label. Emolio kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet bereiken van het te verwachten resultaat en eventuele consequenties daarvan. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose of behandeling van gezondheidsproblemen, of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Onder elke pagina staat dan ook vermeld:“Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw arts of deskundige”. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding worden gebruikt. De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend karakter. De site is met zo groot mogelijke zorg samengesteld. Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook zo nodig medisch advies inwint bij een medisch adviseur/ deskundige. Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan. Het gebruik van de informatie op deze site is geheel op eigen risico. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Dit betekent dat deze externe links alleen en enkel worden aangeboden voor gebruiksgemak, ter ondersteuning en/of als extra informatie van u als bezoeker. Emolio is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, volledigheid en rechtmatigheid van deze sites. Emolio behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Wij zullen er alles aan doen om het probleem van virussen te vermijden, doch we kunnen niet garanderen dat de nieuwsbrief of download bestanden die u aangeboden worden als bezoeker van deze site, vrij zijn van wormen, virussen, trojan horses of andere besmettelijke codes. Bezoekers die zich inschrijven, maar ook op de nieuwsbrief zijn zich hierbij bewust dat zij dit doen geheel op eigen risico. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan uit deze virussen of andere besmettelijke codes. Emolio gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor Emolio doeleinden. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. Voor verdere vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen via het info@emolio.nl. De informatie op deze site is bedoeld voor (markt) onderzoeksdoeleinden.