Homeopathie & Bewustzijn

Het is raadzaam gelijktijdig met de aanschaf van dit apparaat het Nederlandstalige boek “Homeopathie & Bewustzijn, in het licht van kwantumfysica en evolutie” van Jan Hoes (regulier en alternatief arts), Uitgeverij Boekscout.nl Soest, ISBN 978-94-022-4191-4, >1ste editie  2018, als achtergrond informatie aan te schaffen met het dringende verzoek dit te lezen. Dit boek geeft exact de filosofie achter de ontwikkeling van dit apparaat weer! Van zeer groot belang is te weten de tekstuele inhoud van blz. 14 tot en met 16 met “Een onrechtvaardige maatregel” en “Golfbeweging”. Hierin staat tevens de uitspraak: “De farmaceutische industrie is niet gebaat met de aanwezigheid van een efficiënte en qua medicijnen zeer goedkope geneeswijze als concurrent”.

Werking van de magnetische inductoren met de hersenen

Een van de belangrijkste structuurelementen aan het GR Hunter NLS-apparaat zijn de  N- en S– magnetische inductoren in de (aangesloten) hoofdtelefoon. Hoe vindt de overdracht van het signaal plaats? Er worden oscillerende frequenties van 1,4 tot 5,0 GHz geproduceerd, welke via een IR-led -fotondraaggolf naar de cerebrale cortex worden gestuurd. Het geproduceerde retoursignaal wordt via een speciale triggersensor naar de computer gezonden waar het wordt geregistreerd en met een “ normaal”/”standaard” (Etalon) wordt vergeleken.

Russische kosmonaut na 437 dagen in ruimte landde verjongd

De medische zorg (en nazorg) met nieuwe diagnostische en therapeutische apparaten, waaronder de voorganger van de bioresonantie apparaat GR Hunter, hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. De kosmonaut en arts dr. Valery Polyakov verliet toen zijn ruimtecapsule in “handstand” en bleek na DNA-analyse van het mondslijm zelfs verjongd te zijn. Dergelijke apparaten vergezelden onder andere de kosmonauten op het dan langste ononderbroken verblijf van een mens in de ruimte. In 437 dagen moest worden bewezen dat een mens in staat is om naar Mars te reizen. Daarentegen waren Amerikaanse astronauten, die ondersteund werden met conventionele (allopathische) medische methoden, vaak zo danig zwak dat ze na de landing uit de capsule moesten worden gehaald en gedragen.

Bioresonantie apparaat (toestel) toepassingen

GR Hunter is zeer geschikt voor het uitvoeren van snelle analyses in de verschillende (holistische) natuurgeneeskundige disciplines.  Het apparaat brengt degeneratieve processen in kaart en volgt deze.  Het bepaalt de mate van psychische en psycho-vegetatieve belastingen, trauma’s, elektrosmog en geopathie, toxische invloeden, homeopathie, fytotherapie, spagyriek, controle van voeding en voedingssupplementen en het effect van bepaalde stoffen op de opname ervan door het lichaam, zoals effect van vaccinaties. Ook analyseert het apparaat meridianen en maakt iriscopisch onderzoek mogelijk.

Met behulp van dit apparaat kunnen de volgende metingen worden uitgevoerd.

 1. Inzicht geven in functioneren van alle organen en weefsels in het lichaam; zoals hart, bloedvaten, longen, nieren, blaas, maag, lever, darmen, en borst- en baarmoederweefsel, eierstokken (van de vrouw), en prostaat (van de man), hersenen, hypofyse, hormonen (endocriene klieren), rug en wervels, en dit van orgaan naar weefsel en vandaar naar cel- én weer naar DNA niveau en dieper.
 2. Inzicht geven in belastende emoties die het lichaam op dat moment uit balans hebben gebracht.
 3. Inzicht geven in de epigenetische psycho-emotionele “imprints” (overtuigingen) die onder het huidige disbalansproces liggen en algemene imprints die de waarnemingen, gedachten, gevoelens en handelingen van de persoon onbewust sturen. .
 4. Herkennen van vele symptomen en disbalans nog voordat er sprake is van ziekte.
 5. Herkennen van pathologieën (ziektebeelden).
 6. Belasting met elektrosmog (o. a. mobiele telefonie, bronnen in en om voertuigen) en geopathie, zoals die van de aardlijnen, vlgs. Hartman en Curry.
 7. Opsporen van allergieën of voedselintolerantie.
 8. Een analyse maken van de mate van balans in de 7 chakra’s (energiecentra in het lichaam), met de Vector© software.
 9. Ziekteverwekkers als virussen, bacteriën of parasieten herkennen.
 10. Belasting van metalen, medicijnen en  omgevingsvervuilers opsporen.
 11. Gebitsanalyse uitvoeren.
 12. Biochemische status bepalen op basis van o.a. ijzerwaarde, schildklierwaarde en neurotransmitters.
 13. Hormonenstatus bepalen van o.a. de bijnieren, de schildklier en de  geslachtshormonen, o. a. NLS-analyse.
 14. Analyseren of er nadelige gevolgen zijn van vaccinaties (vaccinatieschades) en Morgellons.
 15. Belastingen in het centrale zenuwstelsel detecteren.

Eveneens de volgende therapieën:

 1. Via de functie “metacorrectie” (Metabehandeling) worden via het systeem gezonde frequenties het lichaam ingezonden om belaste gebieden te helpen balanceren. Verderop voorbeelden.
 2. Via de functie “vegetotest”  en “reprinter/inprinter” kan vanuit elke database op maat een informatiepreparaat op bijvoorbeeld water of alcohol worden gemaakt.
 3. Via de ‘spinmatrixtechniek van Prof. dr. Peter Petrovich Gariaev’ kan met de scandata uit de Hunter™ muziek op mp3-formaat worden gemaakt en via een aparte hoofdtelefoon worden meebeluisterd en die het gehele lichaam zullen balanceren. Met gebruik apparatuur van derden!
 4. Therapie met de z. g. “Black Box”- behandeling op afstand (aanvullend therapeutisch materiaal, ten behoeve van telemetrisch onderzoek en behandeling, gebaseerd op dr. Royal Raymond Rife, Spooky© en de “Zapper” van dr. Hulda Regehr Clark). Dit instrument wordt verderop nader behandeld.

Advies en informatie geven:

 • Advies op maat geven voor een homeopathische behandeling.
 • Advies geven over gezonde voeding, volledig op maat op de persoon toegesneden, waarna een voedingstabel kan worden opgesteld..
 • Informatie geven over welke vitaminen en/of mineralen goed voor je zijn of waar tekorten zijn, o. a. met NLS-analyse.
 • Informatie geven over welke E-nummers belastend zijn voor de persoon.

Alles is energie

Alles is energie en dat is alles wat er is. Overeenkomen met de frequentie van de realiteit die je wilt en je kunt niet anders dan die realiteit krijgen. Er kan geen andere manier zijn. Dit is geen filosofie. Dit is natuurkunde. Albert Einstein.

bioresonantie fysiek en energetisch lichaam

We wisten al dat materie energie is. We weten dat ons lichaam zowel fysiek als energetisch aanwezig is, en onmogelijk zonder elkaar kan functioneren. We kunnen spreken over een fysiek lichaam en een energetisch lichaam. Heel bijzonder is dat je een onderdeel van het fysieke lichaam kan verwijderen, maar niet van het energetische lichaam. Is bijvoorbeeld een zieke nier verwijderd, dan is deze energetisch nog steeds aanwezig. Sterker nog, hij is aanwezig in dezelfde staat als vlak voor de verwijdering, als ziek dus. Als je dit doorziet, dan begrijp je onmiddellijk waarom er fantoompijn kan zijn, en ook waarom de persoonlijkheid van mensen na een orgaantransplantatie veranderd. Je laat dan immers de energie van de een, de ontvanger, samensmelten met de energie van de ander, de schenker. Het is onmogelijk tevoren te bepalen wat het resultaat daarvan zal zijn. Bioresonantieonderzoek is minder tot niet geschikt voor mensen met een donororgaan. Er is immers geen match tussen het fysieke en het energetische orgaan. Wel kan bij de betrokkene op alle andere organen dit onderzoek worden toegepast!

Gebruikaanwijzing, cursus bioresonantie apparaat

Er zijn een groot aantal leveranciers die bioresonantieapparatuur in allerlei “soorten en maten” met een zweem van geheimzinnigheid er om heen op de markt brengen, doch uiterst weinigen (tot niet) van hen zijn echt open en duidelijk over hun product. Gebruiksaanwijzingen en cursussen bieden nagenoeg niet de kennis aan die men werkelijk nodig heeft om met dit soort apparatuur goed en vooral betrouwbaar om te kunnen gaan. Wij zullen poging maken om dit alles uit te leggen door middel van videos, maar ook dor middel van gebruiksaanwijzing. Tot nu toe hebben we groot assortiment van videos waar jullie basis kunnen leren. Kijk op bioresonantie cursus

Bioresonantie is trilling, alles is trilling

Ons lichaam is van nature afgestemd op golven en trillingen zoals de natuur die ons geeft. Elk orgaan, weefsel, cel, molecuul of nog kleiner deeltje in ons lichaam heeft een specifiek trilling patroon, respectievelijk een eigenfrequentie. Als het lichaam in harmonie is werkt ons immuunsysteem (en psyché) optimaal en biedt het ons weerstand tegen interne en externe  invloeden, zoals micro-organismen en milieu-invloeden. Met de hier beschreven en op de kwantumfysica logica werking berustend en met succes in de ruimtevaart toegepaste GR Hunter (Resonantie Entropie Analyses, REA) kunnen lichaamseigen frequenties, al dan niet verstoord, worden geregistreerd en vervolgens indien noodzakelijk frequenties gaan aanbieden waarbij harmoniserende resonantie optreedt en daarmee het organisme weer zoveel mogelijk in de eigen optimale trillingstoestand terug brengt. Dit bioresonantie instrument is een geestelijk voortvloeisel van een groot aantal Nobelprijswinnaars en belangrijke andere wetenschappers, waarop in deze gebruiksaanwijzing nader zal worden ingegaan.

meer info download bioresonantie apparaat is een generator

prijs bioresonantie apparaat

Prrijs van de bioresonantie apparaat is een van de grootste problemen waar men tegen kan komen. Ok vanuit mij situatie dat was een problematisch. Ik had geen 10.000€ voor BICOM, Asyra, Oberon, deta elis proffesional enz. Alle professionele apparaten waren vanaf 10.000€. Wat ik na paar jaar onderzoek had ik geweldig apparaatje gevonden die oorspronkelijk is gemaakt door russische onderzoeker waar je tot in de DNA, RNA kon zien of het in balans is. Toen ik het voor eerst had gezien, ik kon het niet geloven dat zoiets bestaat. Maar prijs van deze apparaat was meer dan 15,000€ 🙁 So na paar jaar onderzoek kon ik deze apparaat voor veel minder vinden 🙂 en nu deel ik deze ontdekking met iedereen 🙂 dus kijk snel naar mijn pdf waar ik meest bekende bioresonantie apparaten prijzen vergelijk – www.emolio.nl

Gebruik van niet-lineaire analysesystemen

in het Instituut voor Toegepaste Psychofysica (IPP) te Moskou (Omsk en Praag) dit onderzoeksysteem ontwikkeld en voor algemeen gebruik beschikbaar gesteld en voorts verder ontwikkeld tot een echt telemetrisch niet-lineair analysesysteem (NLS). Hierbij wordt niet alleen gemeten, maar vindt daadwerkelijk ook interactie (letterlijk overdrachtelijk)  tussen lichaam en dit diagnose-apparaat plaats. Met dit apparaat, dat in eerste instantie ontwikkeld is om reizigers in de ruimte medisch en psychisch te begeleiden (ruimtevaartgeneeskunde, lees ook biofysische geneeskunde), is het mogelijk geworden op afstand (kwantumtheorie logica!) alle traceerbare verstoringen in het lichaam op te sporen die het gevolg zijn van veranderde golfkarakteristieken in hun weefsel, in individuele cellen, in chromosomen, in hormonen en zelfs in micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, en eukaryoten micro-organismen (fungi) schimmels en gisten (parasieten), en daartegen zoveel mogelijk te behandelen. Ontdek meer op bioresonantie apparaten onderzoek